Oprogramowanie dedykowane / Wdrożenie i integracja


Gotowe oprogramowanie lub oprogramowanie przeznaczone do testów wdrażamy na komputerach (serwerach) wskazanych przez naszych Klientów lub - w zależności od typu opracownego programu - zdalnie na serwerach internetowych. Wersja finalna opracowania jest nagrywana na płycie wraz z przyjaznym programem instalacyjnym oraz samouczkami. Dodatkowo zapewniamy niezbędne szkolenie oraz monitoring pracy systemu w pierwszych dniach (tygodniach) po wdrożeniu. Na życzenie oprogramowanie może zostać także wytłoczone na większej ilości płyt. Zapewniamy pomoc techniczną oraz bezterminową gwarancję.